กิจกรรมหนังสั้น "กลับ" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

 

 

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ "คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น"

ชื่อเรื่อง "กลับ" ผลงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และนี่คือ หนึ่งในตัวอย่างกิจกรรม

โครงการ "ลมหายใจ ไร้มลทิน" www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

www.lomhaijai.org/home.php