“เปิดอบรม "ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2563

LomHaiJai01

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี ณิชาพัชณ์ เพ็ชรพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ จิตรมณี ศรีประเสริฐ ผอ.กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

###

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”โทร. 0-2055-8444 ต่อ 318
E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด โทร. 0-2055-8444 ต่อ 435
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
โทร. 0-2102-0024 # 32, 35 โทรสาร 0-2102-0025 # 23
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.