ลมหายใจไร้มลทิน

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบในสองสถานะ ที่มิอาจแยกออกจากกันได้ นั่นคือสถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS และรายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ CARNATOMY และผู้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จึงได้ริเริ่มจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT ขึ้น พร้อมชักชวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย