กิจกรรม ปี 2561

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด…
การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด หัวข้อ “คนดีมีวินัย” และ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน”…
การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”…
การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด 1.1   หัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”1.2  …