รายละเอียด / ใบสมัคร ปี 2563

รายละเอียดการประกวดลมหายใจไร้มลทิน ปี 2563.pdf

ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี2563.pdf

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง คิดดีทำดี ปี2563.pdf

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง ด้วยลมหายใจฯ ปี2563.pdf

ใบสมัครการประกวดวาดภาพศิลปะ ปี2563.pdf

ใบสมัครการประกวดวิดีโอคลิป ปี2563.pdf

POSTER_LomHaiJai_2020_PR.jpg

ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี2563.docx

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง คิดดีทำดี ปี2563.docx

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง ด้วยลมหายใจฯ ปี2563.docx

ใบสมัครการประกวดวาดภาพศิลปะ ปี2563.docx

ใบสมัครการประกวดวิดีโอคลิป ปี2563.docx