"คิดดี ทำดี"

เพลง "คิดดี ทำดี"

สำหรับการประกวดร้องเพลงระกอบดนตรีตามเพลง
“คิดดี ทำดี” ประจำปี 2567

เพลง "คิดดี ทำดี"

Version เด็กชาย

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กชาย
ประจำปี 2567

เพลง "คิดดี ทำดี"

Version เด็กหญิง

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กหญิง
ประจำปี 2567

เพลง "คิดดี ทำดี"

Backing Track

เพลง “คิดดี ทำดี” ประจำปี 2567