เพลง "คิดดี ทำดี"

เพลง "คิดดี ทำดี"

สำหรับการประกวดร้องเพลงระกอบดนตรีตามเพลง
“คิดดี ทำดี” ประจำปี 2566

เพลง "คิดดี ทำดี"

Version เด็กชาย

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กชาย
“คิดดี ทำดี” ประจำปี 2566

เพลง "คิดดี ทำดี"

Version เด็กหญิง

เพลง “คิดดี ทำดี” Version เด็กหญิง
“คิดดี ทำดี” ประจำปี 2566

เพลง "คิดดี ทำดี"

Backing Track

เพลง “คิดดี ทำดี” Backing Track
“คิดดี ทำดี” ประจำปี 2566