บรรยากาศคอนเสิร์ทการกุศล “ชีวิตเพื่อดนตรี 50 ปี จิรพรรณ ฯ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี