อบรมครูปฐมวัย ปี 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)
สำนักงานเขตวัฒนา กรุมเทพมหานคร