บรรยากาศพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2562