บรรยากาศการมอบรางวัล กิจกรรม "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2561

ณ Royal Jubilee Room,impact Muang Thong Thani