บรรยากาศมอบรางวัลกิจกรรมมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2560

ณ Royal Jubilee Room @Challenger Hall; MuangThong