พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดฯ ประจำปี 2559

ณ Royal Jubilee Ballroom IMPACT Challenger