การอบรมค่าบเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน"

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี