มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมฯ ตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ปีที่ 9

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ Royal Jubilee Ballroom IMPACT Challenger