ค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2557 หลักสูตร "พลังจิตใต้สำนึก สู่ลมหายใจไร้มลทิน"

วันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ