งานแถลงข่าว กิจกรรมการประกวด ปี 2551 ณ กรมประชาสัมพันธ์