ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565

ประกาศผลการประกวดฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ประเภท
– ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ กรุณาตอบแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสาร ตาม Link
คลิค >> https://forms.gle/RHi1GTWKKVgtu2t69
***หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2566***

สอบถามเพิ่มเติม คลิค >>> https://lin.ee/RmzqeMA
หรือ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทร. 0 2055 8444 ต่อ 316 และ 318