โครงการลมหายใจไร้มลทิน มอบเงิน 1.5 ล้านบาทแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

สืบเนื่องจากการจัดงาน MOTOR EXPO 2006 GRAND CHARITY NIGHT เมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา โครงการลมหายใจไร้มลทิน จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการรถยนต์และสินค้าเกี่ยวเนื่องจำนวน 23 บริษัท โดยการซื้อบัตรเข้าร่วมงาน รวมทั้งบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23” นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ในวันเดียวกัน มอบสมทบเพิ่มเติม จึงทำให้ โครงการลมหายใจไร้มลทินมีทุนในการเริ่มดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4.2 ล้านบาท

 

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท สื่อสากล จำกัด พร้อมตัวแทนจากบริษัทรถยนต์และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ได้นำเงินส่วนหนึ่งจากโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จำนวน 1.5 ล้านบาทมอบแก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริต่อไป

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงโครงการลมหายใจไร้มลทินว่า “แนวคิดและหลักการของโครงการฯ ที่เกี่ยวกับการสร้างจริยธรรมให้แก่คนในสังคม เป็นสิ่งที่ดีมาก ประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไร ถ้าขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ภาครัฐเองไม่สามารถจะทำได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน”

“ขอให้ดำเนินการให้ต่อเนื่องต่อไป เพื่อปลูกฝังให้คนมีจริยธรรมและความสุจริตจนเป็นนิสัย ประเทศชาติจะประสบความสำเร็จ และเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมอบให้มูลนิธิจะกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแน่นอน” ดร. สุเมธ กล่าวในตอนท้าย

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงานมหกรรมยานยนต์ และในฐานะตัวแทนโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า “วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา นับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไทย”

“สำหรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 2.7 ล้านบาท โครงการฯ จะนำไปทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะการทำงาน คาดว่าจะสามารถเริ่มกิจกรรมได้ในเร็ววันนี้” นายขวัญชัย กล่าวเสริม

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากบริษัทรถยนต์และสินค้าเกี่ยวเนื่องรวม 24 บริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฟอร์ม่า มอเตอร์ จำกัด
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ดารายุทธเอ็นเตอร์ไพร์ส
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด
บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด
บริษัท ทรานส์-ลิงค์ เอ็กเปรส (กรุงเทพ) จำกัด
บริษัท ที เอฟ พี อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท ที.ซี.เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สื่อสากล จำกัด
บริษัท ออโตมีเดียไดเร็คเตอร์ จำกัด
บริษัท เอ็กซิบิท เมคเกอร์ จำกัด
สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เป็นกิจกรรมระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ  ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย