โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เดินหน้าจัดกิจกรรมปีที่ 2 มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชน

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” โดยบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) นำทีม “เบญจคีตศิลป์” ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลมหายใจไร้มลทิน เข้าเยี่ยมขอบคุณสื่อ พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีขึ้นในปีนี้

นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “สท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงสนับสนุนกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต โดยสท. จะให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการเผยแพร่ไปยังเด็กและเยาวชน ตลอดจนเครือข่ายเด็กและเยาวชน อาทิ สถาบัน การศึกษา สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นที่แพร่หลายต่อเนื่องสืบไป”

ด้านนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัดและประธานโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า “ในปีที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ผลตอบรับจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ดังนั้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ… จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน… จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ในปี 2551 มีดังต่อไปนี้

  1. การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” ในระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์
  2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ในระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์
  3. การประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ www.lomhaijai.org หรือ โทร. 02 641 8444 ต่อ 215   เริ่มเปิดรับสมัคร เดือนมิถุนายน  และตัดสินการประกวดพร้อมประกาศผลภายในเดือนตุลาคม 2551