ลมหายใจไร้มลทิน เดินสาย ระดมเยาวชนร่วมสร้างสำนึกซื่อสัตย์สุจริต

โครงการลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 2 กิจกรรมเพื่อสังคมของงานมอเตอร์ เอกซ์โป ร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโรดโชว์อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่แนวคิด พร้อมชักชวนเยาวชนผู้สนใจตามโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ
นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการรลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปตามโรงเรียนต่างๆ ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยน้องๆ บางคนรู้จักโครงการฯ ของเราอยู่แล้ว การจัดโรดโชว์ไม่ใช่แค่เพียงไปแนะนำโครงการฯ เท่านั้น แต่เรามุ่งหวังที่จะปลูกจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่น้องๆ โดยการเล่นเกม การตอบคำถามต่างๆ ด้วย”

ผู้อำนวยการโครงการเผยต่อไปว่า การออกไปพบปะพูดคุยกับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนวิจิตรวิทยา โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวิชูทิศ เป็นต้น ทำให้ทราบว่าเยาวชนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น อย่างเช่น เด็กหญิงภัทรพร ลอยฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิจิตรวิทยา ได้พูดถึงโครงการฯ ว่า “เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริต และหนูก็จะส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดรวมทั้งจะชวนเพื่อนๆ เข้าประกวดเพื่อแสดงความซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยคะ” ส่วนเด็กชายวสันต์ เทพรังศิริกุล นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้พูดถึงโครงการว่า “ผมชอบโครงการฯ นี้ครับ เพราะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผมก็เป็นคนไทยที่รักความซื่อสัตย์สุจริตครับ”

กิจกรรมประกวดของโครงการในปีนี้ประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การประกวดร้องเพลง และการประกวด โครงงานหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” เยาวชนที่สนใจร่วมประกวดสามารถเข้าไปดูข้อมูลและโหลดใบสมัครได้ที่ www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th หรือ www.lomhaijai.org

“ปัจจุบันโครงการลมหายใจไร้มลทิน ได้จัดทำบล็อก (Blog) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ได้แก่ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฯ ได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 1,000 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางสาวชไมพร กล่าว