Hi5 “ลมหายใจไร้มลทิน” เสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สำหรับคนอินทเรนด์

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท สื่อสากล จำกัด และ ผู้อำนวยการ โครงการลมหายใจไร้มลทินเปิดเผยว่า “ขณะนี้นักเรียนและผู้สนใจโครงการฯ สามารถสื่อสารกันผ่าน Hi5 (ไฮไฟว์) ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ lomhaijaimotorexpohi5.com” “Hi5 เป็นช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เห็นได้จากจำนวนสมาชิกใน Hi5 ของโครงการ ฯ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 ราย”