MOTOR EXPO 2008 จับมือบริษัทรถยนต์ สมทบทุน 1.6 ล้านบาท

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” มอบรายได้จากค่าบัตรผ่านประตู “วันมหากุศล” (GRAND CHARITY DAY) และบัตรร่วมงาน MOTOR EXPO 2008 GRAND CHARITY NIGHT รวม 1.6 ล้านบาท สมทบทุน โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” สำหรับงาน MOTOR EXPO 2008 GRAND CHARITY NIGHT จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาลเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน โดยมีนายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” เปิดเผยว่า “คณะผู้จัดงานมีนโยบายให้งานมหกรรมยานยนต์ มีส่วนส่งเสริมวงการยานยนต์ และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้นำรายได้จากการ จำหน่ายบัตรเข้าชมงานวันแรก ซึ่งจัดให้เป็น ‘วันมหากุศล’ ร่วมกับเงินบริจาคในงาน MOTOR EXPO 2008 GRAND CHARITY NIGHT สมทบทุน

‘โครงการลมหายใจไร้มลทิน’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้เราได้รับเงินสมทบทุนโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 1.6 ล้าน บาท ซึ่งจะใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไปเป็นปีที่ 3”

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th หรือ www.lomhaijai.org หรือ โทร. 02 641 8444 ต่อ 215