ผลการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”