ผลงานผู้ชนะเลิศวาดภาพศิลปะรุ่นเยาว์จาก โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดวาดภาพสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2552 ตัดสินและมอบรางวัลแล้ว

การประกวดในครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ช.อดิเทพ ศรีดี จากโรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ ผลงานที่สื่อให้เห็นว่า การทำอาชีพสื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นสิ่งดี ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ตามคำร้องในเนื้อเพลงลมหายใจไร้มลทินท่อนแรกที่กล่าวว่า “หนึ่งลมหายใจของเราคือพลัง เป็นแรงผลักดัน เมืองไทยให้พัฒนา…”

สำหรับผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.มานิตา สาวันดี จากชมรมศิลปะบวรรัตนศาสตร์ จังหวัดระยอง กับผลงานที่สะท้อนภาพให้เห็นสังคมด้านมืดและด้านสว่าง โลกด้านมืดนั้นมีแต่การทุจริต คดโกง เอาเปรียบกัน ส่วนด้านสว่างจะเป็นที่อยู่ของคนที่คิดดี ทำดี และไม่ยอมให้คนไม่ดีมาครอบงำ ดังคำร้องของเพลงลมหายใจไร้มลทินที่กล่าวว่า “ลมหายใจเรา แสนบริสุทธิ์สดใส เราไม่ยอมให้ ลมหายใจมีมลทิน ไม่ทุจริต ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน หลีกคิดหลีกทำ ให้สิ้น หลีกสร้างมลทินให้ลมหายใจ” นั่นเอง

นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า การสร้างสรรค์ ผลงานผ่านภาพวาดศิลปะจากน้องๆ เยาวชน นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยเกิดความเข้าใจความหมายนิยามของคำว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” พร้อมมีส่วนหล่อหลอม ให้เด็กนำไปใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมทางจิตใจ ซึ่งคงต้องใช้เวลาบ่มเพาะในระยะยาวจึงจะเห็นผล

สนใจข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ หรือต้องการซีดีเพลงที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215