“สื่อสากล” จัดโรดโชว์ 20 โรงเรียนเครือ กทม. ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยหัวใจซื่อสัตย์สุจริต

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน”มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” จัดกิจกรรม เคลื่อนที่สู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “โครงการลมหายใจไร้มลทิน” ซึ่งปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตแก่เยาวชน ปีนี้เปิดรับสมัครน้องๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัยผ่าน 5 กิจกรรมประกวด ได้แก่การเขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี และความดี” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง 31 พฤศจิกายน 2553 สนใจเข้าชมได้ที่ http://www.lomhaijai.org/