ผลการประกวด คัดลายมือตามเนื้อร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ร้องเพลงประกอบดนตรี