ผลงานผู้ชนะเลิศวาดภาพศิลปะรุ่นเยาว์ ปี 2553 จาก โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

ระดับปฐมวัย
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายธนพล แคนหนอง
อายุ 6 ปี ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

 

 

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงสุทธิดา วาจาสิทธิเมฆ
ชั้น ป. 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาอาคาร) จ.กรุงเทพฯ

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ
นายอัรกาน หะยีสาเมาะ ชั้น ม. 6
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา