“ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 5 ดึงพลังวัยทีนร่วมกิจกรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมเพื่อสังคมของงานมอเตอร์ เอกซ์โป ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 จับมือ “น้านิต” สโมสรผึ้งน้อย และนักพัฒนาด้านการเรียนรู้เด็ก ถ่ายทอดกิจกรรมซึมซับความซื่อสัตย์แก่เด็กตามช่วงวัย พร้อมเชิญชวนกลุ่มวัยรุ่นรวมพลังหัวใจซื่อสัตย์ พัฒนาสังคมไทยไร้มลทิน

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการว่าได้รับกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมา (2553) มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 2,670 ชิ้น ส่วนแผนดำเนินงานปี 2554 ช่วงเดือนกันยายนจะเริ่มเดินสายโรดโชว์โครงการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ขณะเดียวกันจะขยายกิจกรรมสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สู่กลุ่มวัยรุ่นไปพร้อมๆ กัน

ผู้อำนวยการโครงการเผยด้วยว่า ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณภัทรจารีย์ อัยศิริ หรือ “น้านิต” ผู้ให้กำเนิดสโมสรผึ้งน้อย ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว ทาง FM. 105 ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร หรือ “อ.เปิ้ล” ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการทำกิจกรรมให้สามารถซึมซับและเข้าถึงมุมมองความคิดเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่คู่กับลมหายใจของทุกคน หากขาดในส่วนนี้ บ้านเมืองจะเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่น จนในที่สุดคนดีก็จะถูกกลืนหายไปในสังคม จึงอยากจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และหันมาให้การสนับสนุนรวมถึงร่วมปลูกฝังให้เยาวชนมีลมหายใจของความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง” ชไมพร กล่าวทิ้งท้าย

ขอเชิญชวนเยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมัครร่วมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 5 โดยการประกวดแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การเขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ภายใต้หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติคุณและวุฒิบัตร โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2554

ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ขับร้องในการประกวดได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215
นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางสื่อสารกับน้องๆเยาวชนผ่านสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo