โครงการลมหายใจไร้มลทิน รับโล่ “สร้างฅน สร้างชาติ”

จากภาพ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ โครงการลมหายใจไร้มลทิน และ ผู้แทน บริษัท สื่อสากล จำกัด รับโล่ “สร้างฅน สร้างชาติ” ประเภทองค์กร จาก วิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 “สร้างฅน สร้างชาติ: สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” ฐานะองค์กรที่ทำงานร่วม กับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้