หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เยาวชนไทย