ร่วมกิจกรรมกับ “ลมหายใจไร้มลทิน” สร้างจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต


อภิชญา-อภิชาตพงศธร     พรชนก-พงศ์พิสุทธิวณิ

คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์
ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ผ่าน 5 ประเภทการประกวด ได้แก่ การเขียนเรียงความ การร้องเพลง การวาดภาพ การทำต้นฉบับนิทาน และการสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม แห่งความซื่อสัตย์สุจริต

อภิชญา อภิชาตพงศธร และ พรชนก พงศ์พิสุทธิวณิช สมาชิก ทีมดุริยกวีศิลป์ ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ประเภทหมู่ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประจำปี 2558 เปิดเผยว่า รู้จักการประกวดร้องเพลงของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จากครูสอนร้องเพลง และรุ่นพี่ที่เคยเข้าประกวด มีความสนใจและเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีความคิดที่ดี รวมถึงอยากให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสนใจ

“สิ่งที่พวกเราได้รับจากการประกวดคือ ความกล้าแสดงออก ความมีวินัย และที่สำคัญ คือความสามัคคีกับเพื่อนๆในทีม เพราะเราต้องร่วมกันฝึกฝน อีกทั้งคุณครูยังสอนให้เข้าใจความหมายของคำว่า ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม ส่วนเนื้อเพลงก็สอนให้คนไทยร่วมมือกันต่อต้านความไม่ซื่อสัตย์ ต่อต้านสิ่งไม่ดี เพื่อประเทศชาติจะได้พัฒนาและเต็มไปด้วยคนดี พร้อมชี้ให้เห็นว่าความซื่อสัตย์จำเป็นต่อชีวิตคนเรา ทั้งในการเรียนและในการทำงาน เมื่อเราซื่อสัตย์ ทุกคนก็จะไว้ใจและให้เกียรติ”

ชนะเลิศประเภทเดี่ยวระดับมัธยม (อภิชญา อภิชาตพงศธร)

ชนะเลิศประเภททีมระดับมัธยม

อภิชญา ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ประเภทเดี่ยวอีกตำแหน่ง ฝากเชิญชวนเพื่อนๆและน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ เพราะนอกจากจะได้ฝึกการกล้าแสดงออก และความสามัคคีแล้ว ยังได้ฝึกการทำประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และรายละเอียดกิจกรรมของมูลนิธิ ได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th และ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo