“ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560″