“ลมหายใจไร้มลทิน” สนับสนุนการแข่งขัน “ANTI เตะโกง”

เจริญ อยู่คุ้มญาติ เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล “ANTI เตะโกง” ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

###

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ            โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
รองชนะเลิศ        โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
อันดับที่ 3          โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพฯ

###

ข้อมูลการแข่งขัน

จัดขึ้นจากความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา และชมรมลมหายใจไร้มลทิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการสนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

มูลนิธิ ”ลมหายใจไร้มลทิน” คุณมือนาง ปิยะพงษ์ โทร.0-2641-8444 ต่อ 215 โทรสาร 0-2641-8480
E-Mail:lomhaijaimotorexpo@gmail.com
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สื่อสากล จำกัด คุณธัชชนันท์ จันทุสาร E-Mail: thuchchanun@imc.co.th
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ: บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
คุณชัชวาลย์ สิทธิ์กานต์เกียรติ คุณวสันต์ เทพรังศิริกุล
โทร. 0-2102-0024 # 32, 35
E-Mail: chatchawal_s@pmb.co.thvason_t@pmb.co.th