ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ทั้งนี้..มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล
– พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี

โดยมูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

หลักฐานการรับรางวัล และทุนการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าไม่มีบัตรประชาชน)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือครู (กรณีครูหรือผู้ปกครองรับทุนการศึกษาแทน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2641-8444 ต่อ 215