“ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ประเภท

ทั้งนี้..มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา จะมีขึ้นในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี

โดยมูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

>>ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีมอบรางวัลและแบบตอบรับที่:
https://drive.google.com/open…

หลักฐานการรับรางวัล และทุนการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าไม่มีบัตรประชาชน)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือครู (กรณีครูหรือผู้ปกครองรับทุนการศึกษาแทนเท่านั้น)

**กรุณาเตรียมหลักฐานในการรับรางวัลให้พร้อมก่อนถึงพิธีมอบรางวัล**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2055-8444 ต่อ 316