ด้วยลมหายใจ ที่ไร้มลทิน

ขับร้องโดย: ชไมพร ปภัสร์พงษ์ (ปุ๊ก)
ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน
อัญมณี มั่งมี (น้ำเพชร)
ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2553
แต่งโดย: อ.จิรพรรณ อังศวานนท์