ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน

โครงการลมหายใจไร้มลทิน
ขับร้องโดย คุณอาร์ท ถมยา
แต่งโดย อ.จิรพรรณ อังศวานนท์
www.lomhaijai.org