กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

กิจกรรมหนังสั้น “กลับ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ “คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น”
ชื่อเรื่อง “กลับ” ผลงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และนี่คือ หนึ่งในตัวอย่างกิจกรรม
โครงการ “ลมหายใจ ไร้มลทิน” www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo
www.lomhaijai.org/home.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.