จรรยา Timeline ทีม SJ Production

จรรยา Timeline
ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561

โดย ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี จรรยา Timeline เป็นภาพยนต์ที่พยายามสื่อถึงการโกงในรูปแบบที่ไม่ใช่การมีทรัพย์สินมาเกี่ยวข้องเท่านั้น แม้แต่การโกงเวลาราชการก็ถือเป็นการโกงอย่างหนึ่งเช่นกัน
www.lomhaijai.org