นิทานนางฟ้า ซื่อสัตย์กับ แม่มดคดโกง

The Virtuous Fairy and The Wily Witch
นิทานนางฟ้า ซื่อสัตย์กับ แม่มดคดโกง

‘พี่กุดจี่’ : เรื่อง
‘Alexa’ : แปล
‘พี่เอกอีเอ้กเอ้ก : รูป
‘แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร’ : บรรณาธิการ
จัดทำโดย : มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน