นิทานเด็กชายผู้หลงทาง

นิทานเด็กชายผู้หลงทาง
The Lost Boy

เรื่อง : พรชัย แสนยะมูล
แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ภาพ : กุลธวัช เจริญผล
จัดทำโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน