ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ KID

เพลงดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์
ร้องนำ : ‘เด็กหญิงต้นฉบับ’ พรอักษร แสนยะมูล
คำร้อง/ทำนอง : ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล
ทำนอง/เรียบเรียง : เมธี ทวีทรัพย์
ร้องสนับสนุน : ศิลป์สุภาษ์ แสนยะมูล, พ่อกุดจี่, อาเค
Producer : แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

(สร้อย)
ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ ใสสว่างอยู่กลางท้องฟ้า
ดวงใจของใครที่ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์สุกใสดั่งดวงดาว
สล็อตลืมกระเป๋าสตางค์ ลิงเก็บได้พลางส่งคืนให้
นกแก้วชื่นชมลิงที่จริงใจ นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
เจ้ากระต่ายกับหมาป่า เร่ขายสินค้ากลางป่าใหญ่
สุจริตไม่คิดขโมยใคร นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
พ่อสิงห์รักกับแม่ม้า แม้ช้างโสภาส่งยิ้มให้
แต่พ่อสิงห์ไม่คิดนอกใจ นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
บนท้องฟ้าเหนือป่ากว้าง
จึงมีดาวพราวพร่างสุกใส
ดาวแห่งความซื่อสัตย์ของใครใคร
ดาวที่นางฟ้ามองให้ ผู้มีใจซื่อสัตย์
(สร้อย)