ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ

เพลงดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ Version ภาษามือ
โดย (ครูนัน) นันทนา ลำเทียน

ร้องนำ : ‘เด็กหญิงต้นฉบับ’ พรอักษร แสนยะมูล
คำร้อง/ทำนอง : ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล
ทำนอง/เรียบเรียง : เมธี ทวีทรัพย์
ร้องสนับสนุน : ศิลป์สุภาษ์ แสนยะมูล, พ่อกุดจี่, อาเค
Producer : แม่ชี ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

(สร้อย)
ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์ ใสสว่างอยู่กลางท้องฟ้า
ดวงใจของใครที่ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์สุกใสดั่งดวงดาว
สล็อตลืมกระเป๋าสตางค์ ลิงเก็บได้พลางส่งคืนให้
นกแก้วชื่นชมลิงที่จริงใจ นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
เจ้ากระต่ายกับหมาป่า เร่ขายสินค้ากลางป่าใหญ่
สุจริตไม่คิดขโมยใคร นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
พ่อสิงห์รักกับแม่ม้า แม้ช้างโสภาส่งยิ้มให้
แต่พ่อสิงห์ไม่คิดนอกใจ นางฟ้าให้ดาวแห่งความซื่อสัตย์

(สร้อย)
บนท้องฟ้าเหนือป่ากว้าง
จึงมีดาวพราวพร่างสุกใส
ดาวแห่งความซื่อสัตย์ของใครใคร
ดาวที่นางฟ้ามองให้ ผู้มีใจซื่อสัตย์

(สร้อย)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

www.lomhaijai.org