การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”