บรรยากาศพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2562

วันที่ ณ