บรรยากาศการมอบรางวัล กิจกรรม "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2561

วันที่
ณ Royal Jubilee Room,impact Muang Thong Thani