บรรยากาศมอบรางวัลกิจกรรมมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2560

วันที่
ณ Royal Jubilee Room @Challenger Hall; MuangThong