มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมฯ ตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ปีที่ 9

วันที่ 28 มกราคม 2559
ณ Royal Jubilee Ballroom IMPACT Challenger