พิธีมอบรางวัล โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2553

วันที่ 20 มค. 2553