พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ประจำปี 2550

วันที่ 23 มกราคม 2551
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี